NOVO | KUPI SVOJ VALUE PACK 🔥

Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

GYMS4YOU d.o.o. Radnička 39, Zagreb, OIB 75049241440  („GYMS4YOU“), kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da se Vaši osobni podaci dostavljaju sa web stranice www.gyms4you.com (dalje u tekstu „web stranice“) i da će biti obrađeni.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka koje ustupate GYMS4YOU putem ovih web stranica u svrhu dostavljanja informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama GYMS4YOU. Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u jednu od prijavnih formi/obrazaca dostupnih na ovim web stranicama.

GYMS4YOU će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka koju možete pročitati ovdje, sukladno PoliticiUporabi kolačića i sukladno drugim primjenjivim propisima Republike Hrvatske, a uvijek uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. GYMS4YOU štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranica, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su dozvoljeni zakonima.

Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka. Opoziv privole možete podnijeti poštom na gore navedenu adresu ili e-mailom na adresu: osobnipodaci@gyms4you.com. Također, imate pravo dobiti uvid u svoje podatke koji se obrađuju te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ovih web stranica potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate GYMS4YOU da obrađuje i koristi vaše osobne podatke za navedenu svrhu. Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina.

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Društvo GYMS4YOU d.o.o. Radnička 39, Zagreb, OIB 75049241440 (dalje: GYMS4YOU) pruža uslugu sportske rekreacije u suvremeno opremljenim fitness centrima na području Republike Hrvatske. Korisnik sklapa ugovor s društvom GYMS4YOU kojim stječe pravo korištenja usluga u svim fitness centrima društva GYMS4YOU ili daje izričitu privolu na obradu osobnih podataka društvu GYMS4YOU u slučaju jednokratnog korištenja usluge. Tako društvo GYMS4YOU obrađuje osobne podatke korisnika te se smatra Voditeljem obrade osobnih podataka. Niže u tekst možete pročitati kako postupamo sa osobnim podacima Korisnika.

Podatci koje prikupljamo o Korisnicima

Ovisno o vrsti članstva korisnika, Voditelj obrade osobnih podataka prikuplja i/ili bilježi sljedeće podatke; ime i prezime, osobni identifikacijski broj, adresa stanovanja, telefonski broj, e-mail, datum rođenja, fotografiju i otisak prsta. Prikupljeni osobni podaci nam omogućuju da Vam osiguramo neometano i sigurno korištenje naših usluga non-stop, svih 7 dana u tjednu, od 0 do 24 sata.

Ukoliko ste prilikom sklapanja ugovora odabrali mogućnost korištenja usluga GYMS4YOU za vrijeme u kojem ne radi recepcija tj. non-stop, svih 7 dana u tjednu, od 0 do 24 sata prikupili smo za Korisnika njegov otisak prsta. Otisak prsta pohranjen je isključivo na članskoj iskaznici koja korisniku služi za identifikaciju prilikom samostalnog korištenja usluga GYMS4YOU, 24 sata u tjednu, a radi pojedinačne identifikacije i sigurnog pristupa te postoji samo u jednom primjerku na članskoj iskaznici. Članska iskaznica je u posjedu korisnika nakon izdavanja. GYMS4YOU potvrđuje i jamči da ne pohranjuje ni u kojem obliku otisak prsta Korisnika u svojoj ili tuđoj bazi podataka.

Prilikom upisa GYMS4YOU pohranjuje i obrađuje fotografiju Korisnika isključivo kako bi se onemogućio neovlašteni pristup u teretane trećim osobama koristeći člansku iskaznicu Korisnika.

U našim prostorima se vrši video nadzor radi sigurnosti Korisnika, a koje snimke se automatski brišu svaka dva tjedna osim ako su iste potrebne radi ispunjenja zakonskih obveza ili se koriste kao dokaz u sudskom postupku.

Ako vršite plaćanje usluge putem kreditnih i debitnih kartica VISA, MAESTRO i MASTERCARD, voditelj obrade osobnih podataka podijeliti će vaše osobne podatke s društvom PAYU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Republika Poljska.
Važeći propisi su Uredba (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 42/18).
Pristanak se daje dobrovoljno. Imate pravo povući svoj pristanak u bilo koje doba, u kojem slučaju voditelj obrade osobnih podataka ne može jamčiti da će u cijelosti ili djelomično ispuniti svoje obveze iz ugovora o korištenju GYMS4YOU teretana.

Kako koristimo Vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke koristimo na odgovarajući način u situacijama u kojima je obrada Vaših osobnih podataka potrebna, primjerice:

 • kako bi osigurali Korisnicima efikasan, brz i jednostavan pristup svim fitnes centrima (teretanama) u Republici Hrvatskoj;
 • kako bi mogli identificirati Korisnika koji ne poštuje Pravila korištenja fitnes centara;
 • kako bi pratili ispunjavanje ugovornih obveza Korisnika;
 • kako bi podsjetili Korisnike na ispunjenje ugovornih obveza u slučaju kašnjenja;
 • ispunjavanje zakonskih zahtjeva (npr. izdavanje računa);

S kime dijelimo podatke o Korisnicima?

Pouzdanim trećim osobama povjeravamo niz poslovnih zadataka koje obavljaju u naše ime. U tom slučaju trećim osobama pružamo samo one osobne podatke koje su potrebne za izvršavanje usluga i zabranjujemo upotrebu osobnih podataka Korisnika u bilo koje druge svrhe. Na primjer, usluge obrade vaših osobnih podataka možemo podijeliti sa:

 • trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera koje mogu sadržavati vaše osobne podatke (takve usluge ponekad podrazumijevaju dopušten pristup vašim podacima da bi mogle izvršiti nužne zadatke);
 • trećim osobama koje osiguravaju kontrolu pristupa ovlaštenim Korisnicima u svim fitnes centrima u Republici Hrvatskoj,
 • trećim osobama koje pružaju knjigovodstvene usluge;
 • trećim osobama koje pružaju usluge naplate potraživanja (agencije za naplatu potraživanja i/ili odvjetnici), a u slučaju ako Korisnik ne podmiri svoje obveze u roku;
 • javno-pravnim tijelima, kada postupajući u dobroj vjeri imamo razloga smatrati da je to potrebno radi postupanja po zakonskoj obvezi;

Prava Korisnika

Jedan od temeljnih ciljeva Uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679) je zaštiti i definirati prava pojedinaca u odnosu na zaštitu privatnosti. Čak i ako već obrađujemo određene osobne podatke Korisnika, ostvarujete određena prava.

Kako biste ostvarili navedena prava, molimo Vas da nas kontaktirate. Postupit ćemo po Vašem zahtjevu bez odgode. Molimo Vas da vodite računa da ćemo voditi evidenciju o zaprimljenim zahtjevima, kako bismo mogli riješiti bilo koje potencijalne nesuglasice.

Na temelju Uredbe o zaštiti osobnih podataka, na raspolaganju imate sljedeća prava:

Pravo na prigovor

Ovo pravo omogućuje Korisnicima da prigovore obradi osobnih podataka, u onim slučajevima kada obradu osobnih podataka vršimo na temelju legitimnih interesa ili je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa. Obradi podataka možete prigovoriti u bilo kojem trenutku ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na tim osnovama.

Ako nismo u mogućnosti pokazati da imamo uvjerljivu i legitimnu osnovu za obradu Vaših osobnih podataka, a koja nadilazi prava i interese Korisnika, prestat ćemo s obradom Vaših osobnih podatka.

Pravo na povlačenje privole

U slučajevima u kojima je Korisnik dao privolu za određene radnje, ovlašteni ste povući danu privolu u bilo kojem trenutku i mi ćemo prestati s korištenjem osobnih podataka u tu svrhu, osim ako smatramo da postoji alternativna pravna osnova kojom bismo opravdali daljnju obradu osobnih podataka u tu svrhu, u kojem slučaju ćemo o tome obavijestiti Korisnika.

Pravo na pristup

U bilo kojem trenutku Korisnik je ovlašten zatražiti presliku informacija koje imamo, kao i zatražiti da izmijenimo, ažuriramo ili izbrišemo te podatke. Postoji mogućnost da ćemo Korisnika tražiti dodatne podatke vezane za zahtjev. Ako Korisniku omogućimo uvid u podatke koje imamo, to ćemo učiniti bez naknade, osim ako obrada zahtjeva nije ‘očito neosnovana ili pretjerana’. U slučaju da zatražite dodatne preslike osobnih podataka, moguća je naplata razmjernog administrativnog troška. Zahtjev Korisnika može biti odbijen u slučajevima u kojima je to pravno i zakonski dopušteno.

Pravo na brisanje

U određenim okolnostima, Korisnik je ovlašten zatražiti da “izbrišemo” osobne podatke. Primjerice, takvo pravo postoji u sljedećim slučajevima:

 • podaci nisu više potrebni u svrhu za koju su inicijalno prikupljeni;
 • povučena je privola za obradu osobnih podataka te nema druge pravne osnove da nastavimo s obradom osobnih podataka (u slučajevima kada je pravni temelj za obradu osobnih podataka privola);
 • podaci su obrađeni bez valjane pravne osnove;
 • potrebno je brisanje podataka kako bismo se uskladili s našim obvezama koje proizlaze na temelju zakona; ili
 • prigovorili ste obradi osobnih podataka, a mi nismo u mogućnosti dokazati postojanje legitimne pravne osnove koja osobne podatke.

Ovlašteni smo odbiti zahtjev za brisanje podataka Korisnika samo u ograničenom broju slučajeva te ćemo Vam u takvim slučajevima detaljno obrazložiti razloge odbijanja. Takvo pravo ograničeno je u slučaju onih Korisnika kojim je zabranjen pristup u fitness centre radi kršenja Pravila korištenja.

Pravo na ograničenje obrade

U određenim okolnostima Korisnik ima pravo zatražiti da ograničimo obradu osobnih podatka, primjerice, u slučaju da Korisnik ospori točnost osobnih podataka koje imamo ili ako se prigovori obradi osobnih podataka na temelju legitimnog interesa.

Pravo na ispravak

Korisnik ima pravo zatražiti ispravak bilo koje netočne ili nepotpune informacije koje imamo. U slučaju da smo podatke podijelili s trećim osobama, obavijestit ćemo ih o ispravku, osim ako to nije moguće ili bi izazvalo nerazmjerne teškoće. Ovlašteni ste i zatražiti podatke o trećim osobama kojima smo ustupili netočne ili nepotpune osobne podatke. U slučaju da smatramo da nije razumno moguće postupiti po zahtjevu Korisnika, o tome ćemo obavijestiti Korisnika te ćemo obrazložiti razloge takve odluke.

Pravo na prijenos

Ako želite, ovlašteni ste zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade. Ovo pravo zapravo znači da je moguće tražiti da osobni podaci Korisnika budu ustupljeni, odnosno preneseni trećoj osobi. Kako bismo to omogućili ustupit ćemo Korisniku osobne podatke u uobičajenom, strojno čitljivom obliku tako da Korisnik osobne podatke može prenijeti trećoj osobi. Ovo pravo je primjenjivo ako je riječ: (i) o podacima koje obrađujemo automatski (bez ljudskog faktora); (ii) ako je riječ o podacima koje nam je ustupio Korisnik; i (iii) ako je riječ o podacima koje prikupljamo i obrađujemo na temelju privole ili u svrhu ispunjenja ugovora.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka Korisnika

Sukladno Vašim pravima kao Korisnika, podatke ćemo čuvati u skladu s odgovarajućim propisima, pri čemu rokovi čuvanja mogu ovisiti o ispunjavanju ugovorne ili zakonske obveze. Osobni podaci Korisnika kojima je onemogućen pristup zbog nepoštivanja Pravila korištenja i sličnih prijestupa čuvaju se u bazi zbog zaštite drugih Korisnika. U svakom slučaju, kada se utvrdi da nam podaci o Vama više nisu potrebni te da su protekli zakonski rokovi za čuvanje takvih evidencija i podataka isti će se izbrisati.

Pravo na pritužbu

Korisnik je ovlašten podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu privatnosti i osobnih podataka:

Agencija za zaštitu osobnih podataka

Martićeva ulica 14

HR – 10 000 Zagreb

Tel. 00385 (0)1 4609-000

Fax. 00385 (0)1 4609-099

E-mail: azop@azop.hr

Web: www.azop.hr

Kako nas kontaktirati

U slučaju da Korisnik želi iskoristiti neko od navedenih prava ili povući privolu koju je dao za obradu osobnih podataka (u slučajevima u kojima je privola pravna osnova za obradu Vaših osobnih podataka), molimo Vas da nas kontaktirate. Čuvati ćemo zapis o našoj komunikaciji, kako bismo mogli pravovremeno riješiti bilo koja sporna pitanja.

Možete nas kontaktirati u svako doba i na bilo koji način:

GYMS4YOU d.o.o.

Radnička 39, 

HR – 10 000 Zagreb

OIB 75049241440

Tel. 00385 (0)1 78 88 891

E-mail: osobnipodaci@gyms4you.com

Web: www.gyms4you.com

Ova politika upravljanja osobnim podacima stupa na snagu 25. svibnja 2018.

(COOKIE POLICY)

Društvo GYMS4YOU d.o.o. Radnička 39, Zagreb, OIB 75049241440 (dalje: GYMS4YOU) o Vama prikuplja podatke koji nam omogućuju da osiguramo neometani rad naše web stranice i kako bismo Vam pružili najbolje moguće iskustvo na našoj web stranici. Društvo GYMS4YOU se u smislu zaštite osobnih podataka smatra Voditeljem obrade osobnih podataka.

Korištenje servisa Google Analytics

Ova web stranica koristi funkcije servisa Google Analytics za potrebu web analize. Dobavljač servisa Google Analytics je Google Inc., 1600 Amfiteatar Parkway Mountain View, CA 94043, SAD.

Google Analytics koristi kolačiće.

Prilikom Vaše posjete ovoj web stranici koriste se kolačići za generiranje podataka koje Google prikuplja i obrađuje. To možete spriječiti preuzimanjem i instaliranjem dodatka web pregledniku koji je dostupan na sljedećem linku: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hr

Više informacija o obradi korisničkih podataka na usluzi Google Analytics potražite u Googleovim pravilima o privatnosti: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr

Alternativno, možete spriječiti da Google Analytics prikuplja Vaše podatke klikom na sljedeći link.

Promotivne ponude dostavljan e-poštom (email newsletter)

Za distribuciju newslettera koristimo sustav MailChimp. Dobavljač servisa MailChimp je Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE 5000, Atlanta, GA 30308, SAD. MailChimp je prilagođen Privacy Shield dogovoru o zaštiti podataka, te se mora pridržavati pravila o privatnosti iz Opće uredbe o zaštiti podatka. Pravila o zaštiti privatnosti od strane MailChimpa nalaze se na sljedećem linku: https://mailchimp.com/legal/privacy/

MailChip koristi Vaše podatke samo u svrhu dostave newslettera, procjenu isporuke i poboljšanja usluge. MailChimp vas neće izravno kontaktirati, ili koristiti vaše podatke. Oni se neće prosljeđivati trećim stranama. Podaci koje koristi MailChimp uključuju “web beacon” koji u MailChimp šalje informacije o otvaranju Newlettera i/ili aktivaciju poveznica unutar Newslettera. Kod tog procesa, informacije o Vašem web pregledniku, Vašoj IP adresi i Vašoj lokaciji će biti poslane u MailChimpu.

Kolačići

Koristimo kolačiće kako bi smo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja ove stranice, u svrhu poboljšavanja vašega iskustva pregledavanja ove stranice i kako bi vaše iskustvo bilo što pozitivnije. Nećemo koristiti kolačiće zajedno s vašim osobnim podatcima bez vaše prethodne privole.

Kolačići su male tekstne datoteke koje se postavljaju na vaš uređaj radi pohranjivanja podataka, a koje može ponovno pozvati web-poslužitelj u domeni koja je postavila kolačić. Kolačiće i sličnu tehnologiju koristimo kako bi pratili i zapamtili što imate u košarici, za pohranjivanje vaših preferencijalnih odabira i postavki, te da bismo ih mogli primijeniti za prijavu, omogućivanje internetskog oglašavanja, borbu protiv prevara, analiziranja performansi naših proizvoda i za ostale legitimne svrhe. Moguće je da upotrebljavamo i web-pratilice za isporuku kolačića i prikupljanje podataka o upotrebi i uspješnosti. Naša web-mjesta mogu uključivati web-pratilice, kolačiće ili sličnu tehnologiju davatelja servisa trećih strana.

Ako ne omogućite kolačiće i dalje ćete moći koristiti naše stranice, ali moguće je da će određene funkcionalnosti biti onemogućene. Većina web-preglednika u svojim postavkama omogućava korištenje kolačića, ali ove postavke možete promijeniti u postavkama vašeg web-preglednika (na računalu, tabletu ili drugom mobilnom uređaju).

Kolačići ne mogu oštetiti vaše računalo. Nikada ne pohranjujemo podatke koji služe osobnom identificiranju, kao primjerice podatke o vašoj debitnoj/kreditnoj kartici u kolačiće, ali koristimo kriptirane i anonimizirane podatke koje prikupimo iz kolačića kako bi unaprijedili našu web stranicu – primjerice kako bi otkrili i popravili pogreške koje se ponekad događaju na web stranicama.

Kolačići nisu računalni programi, oni ne mogu čitati druge informacije koje su pohranjene na vašem računalu. Oni ne mogu biti iskorišteni da bi prenijeli računalne viruse, ili da bi pribavili korisničke podatke kao primjerice e-mail adresu itd. Molimo da svakako uzmete u obzir da nismo i ne možemo biti odgovorni za sadržaj web stranica koje nisu naše, odnosno koje mi ne kontroliramo.

Naši kolačići ne sadrže osobne podatke, kao primjerice vaše ime ili prezime, ili podatke o plaćanju – oni samo sadrže ‘ključ’ koji se poveže s ovakvim podatcima, jednom kad se prijavite na korisnički račun.

Ako želite ograničiti, blokirati ili izbrisati kolačiće s bilo koje web stranice koja je pod našom kontrolom, možete to učiniti u postavkama vašeg web-preglednika. Svaki web-preglednik je drugačiji, pa predlažemo da potražite takve opcije u ‘Pomoć’ dijelu vašeg web-preglednika. Morate biti svjesni da takvom radnjom možete prouzrokovati da određene funkcionalnosti naše web stranice neće moći raditi.

Ako vam je potrebna dodatna informacija o kolačićima, posjetite www.allaboutcookies.org

Ovo je popis kolačića koje koristimo i svrhe za što ih koristimo:

Kategorija: Neophodan

Neophodni kolačići pomažu pri izradi web stranice omogućavanjem osnovnih funkcija kao što su navigacija stranica i pristup sigurnim područjima web stranice. Web stranica ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića. Sljedeće označava naziv kolačića, davatelja kolačića, vrstu kolačića i isteka kolačića:

Naziv kolačića:  moove_gdpr_popup

Primjenjuje:      www.gyms4you.com

Trajanje:             1 godina.

Svrha kolačića: Obavijest o „kolačićima“. Kada je ovaj kolačić omogućen, ti se kolačići koriste za spremanje postavki kolačića.

Izvor:                   www.gyms4you.com

Naziv kolačića:  vchideactivationmsg_vc11

Primjenjuje:      www.gyms4you.com

Trajanje:             48 sati.

Svrha kolačića: Omogućuje slanje poruka iz obrasca za kontakt.

Izvor:                    www.gyms4you.com

Naziv kolačića:  wordpress_logged_in_

Primjenjuje:      www.gyms4you.com

Trajanje:             Kad završi sesija pregledavanja.

Svrha kolačića: WordPress „kolačić“ za prijavljenog korisnika.

Izvor:                    www.gyms4you.com

Izvor:                    www.gyms4you.com

Naziv kolačića:  wordpress_sec_

Primjenjuje:      www.gyms4you.com

Trajanje:             Kad završi sesija pregledavanja.

Svrha kolačića: Ovi „kolačići“ pomažu da korisnik ostane prijavljen na stranici.

Izvor:                    www.gyms4you.com

Naziv kolačića:  wordpress_test_cookie_

Primjenjuje:      www.gyms4you.com

Trajanje:             Kad završi sesija pregledavanja.

Svrha kolačića: WordPress testni „kolačić“. Služi za provjeru jeste li prihvatili „kolačiće“ na stranici.

Izvor:                    www.gyms4you.com

Naziv kolačića:  wp-settings-1

Primjenjuje:      www.gyms4you.com

Trajanje:             24 sata.

Svrha kolačića: Koristi se kako bismo prilagodili Vaš pogled administratorskog sučelja.

Izvor:                    www.gyms4you.com

Naziv kolačića:  wp-settings-time-1

Primjenjuje:      www.gyms4you.com

Trajanje:             24 sata.

Svrha kolačića: Koristi se kako bismo prilagodili Vaš pogled administratorskog sučelja.

Izvor:                    www.gyms4you.com

Kategorija: Statistika

Statistički kolačići pomažu vlasnicima web stranica da shvate kako posjetitelji stupaju u interakciju s web-lokacijama prikupljanjem i izvješćivanjem podataka anonimno. Sljedeće označava naziv kolačića, davatelja kolačića, vrstu kolačića i isteka kolačića:

GOOGLE ANALYTICS („kolačići“ treće strane)

Naziv kolačića:  _ga

Primjenjuje:      gyms4you.com

Trajanje:             2 godine.

Svrha kolačića: upotrebljava Google Analytics za razlikovanje korisnika.

Izvor:                    gyms4you.com

Naziv kolačića:  _gid

Primjenjuje:      gyms4you.com

Trajanje:             24 sata.

Svrha kolačića: upotrebljava Google Analytics za razlikovanje korisnika.

Izvor:                    gyms4you.com

Naziv kolačića:  _gat_gtag_UA_118687468_1

Primjenjuje:      gyms4you.com

Trajanje:             do kraja sesije na web stranici.

Svrha kolačića: Upotrebljava Google Tag Manager za kontrolu učitavanje tag-a za Google Analytics.

Izvor:                    gyms4you.com

GOOGLE COOKIES („kolačići“ treće strane)

Naziv kolačića:  NID

Primjenjuje:      .gstatic.com

Trajanje:             24 sata.

Svrha kolačića: Kolačić NID sadrži jedinstveni ID koji Google upotrebljava za pamćenje vaših postavki i drugih informacija, kao što je vaš željeni jezik (npr. Engleski), koliko rezultata pretraživanja želite prikazati po stranici (npr. 10 ili 20) i jeste li ili ne žele uključiti Googleov SafeSearch filtar.

Izvor:                    .gstatic.com

Naziv kolačića:  1P_JAR

Primjenjuje:      .google.com

Trajanje:             48 sati.

Svrha kolačića: Googleov „kolačić“ za oglašavanje koji se koristi za praćenje korisnika i svrhe ciljanja oglasa.

Izvor:                    .google.com

Naziv kolačića:  APISID

Primjenjuje:      .google.com

Trajanje:             48 sati.

Svrha kolačića: Pohranjuje postavke i informacije korisnika svaki put kada posjete web stranice koje sadrže Googleovu uslugu

Izvor:                    .google.com

Naziv kolačića:  CONSENT

Primjenjuje:      .google.com

Trajanje:             20 godina.

Svrha kolačića: Registrira jedinstveni ID za zadržavanje statističkih podataka o videozapisima s YouTubea koje je korisnik vidio.

Izvor:                    .google.com

Naziv kolačića:  HSID/SID

Primjenjuje:      .google.com

Trajanje:             2 godine.

Svrha kolačića: Sadrže digitalno potpisane i šifrirane zapise o korisničkom ID-u Google računa i najnovijem vremenu prijave. Kombinacija ovih dviju „kolačića“ omogućuje nam blokiranje mnogih vrsta napada, poput pokušaja ukrasti sadržaj obrazaca koje ste dovršili na web stranicama.

Izvor:                    .google.com

Naziv kolačića:  OGP

Primjenjuje:      .google.com

Trajanje:             2 mjeseca.

Svrha kolačića: Omogućuje funkcije Google mapa.

Izvor:                    .google.com

Naziv kolačića:  OGPC

Primjenjuje:      .google.com

Trajanje:             2 mjeseca.

Svrha kolačića: Google koristi ove „kolačiće“, na temelju nedavnih pretraživanja i interakcija, kako bi prilagodio oglase na Googleovim web stranicama.

Izvor:                    .google.com

Naziv kolačića:  SAPISID

Primjenjuje:      .google.com

Trajanje:             2 godine.

Svrha kolačića: Google upotrebljava „kolačić“ za pohranu korisničkih postavki i informacija prilikom pregledavanja stranica s Google kartama na njima.

Izvor:                    .google.com

Naziv kolačića:  SIDCC

Primjenjuje:      .google.com

Trajanje:             3 mjeseca.

Svrha kolačića: Sigurnosni kolačić za zaštitu podataka korisnika od neovlaštenog pristupa.

Izvor:                    .google.com

Naziv kolačića:  SSID

Primjenjuje:      .google.com

Trajanje:             2 godine.

Svrha kolačića: Google upotrebljava „kolačić“ za pohranu korisničkih postavki i informacija prilikom pregledavanja stranica s Google kartama na njima.

Izvor:                    .google.com

*Kolačiće koristimo u skladu s dozvolom koju ste nam dopustili putem postavki „kolačića“.

 

Pravila o privatnosti za korištenje društvenih mreža – korištenje ‘šeranja’ i ‘lajkanja’

Ako ‘šerate’ sadržaj s prijateljima ili ‘lajkate’ ili ‘pratite’ GYMS4YOU putem neke društvene mreže koju koristimo, primjerice Facebook, moguće je da će vam biti poslani kolačići s jedne od tih web stranice. Mi nemamo kontrolu nad postavkama ovih kolačića, ali vam predlažemo da provjerite ‘Politike privatnosti’ ovih trećih web stranica.

Facebook: Na našim su stranicama ugrađeni dodaci društvene mreže Facebook. Facebook-ove dodatke možete prepoznati po logotipu Facebooka ili gumbu „Like”. To su usluge Facebook-a, a u nastavku Vam nastojimo objasniti naše shvaćanje korištenja i upotrebe takvih dodataka od strane Facebook-a, pri čemu ističemo da ne možemo odgovarati za eventualne Facebook-ove povrede ili propuste.

Ako posjetite našu web stranicu s takvim dodatkom, Vaš preglednik uspostavlja izravnu vezu s Facebook-ovim poslužiteljima. Sadržaj dodataka Facebook prenosi izravno u Vaš web preglednik i unosi ga na web stranicu. Putem ove integracije dodataka, Facebook prima informaciju da ste pristupili odgovarajućoj stranici našeg mrežnog odredišta. Ako imate Facebook korisnički račun, prijavljeni ste na Facebook tijekom posjeta našoj web stranici ili spremite Facebook kolačiće na Vašem računalu, Facebook može dodijeliti posjet vašem Facebook korisničkom računu. Ako ste u interakciji s dodacima, na primjer, klikom na „Like” gumb ili ostavljajući komentar, odgovarajuća informacija se iz Vašeg preglednika šalje se izravno na Facebook, u kojoj se čuva, i – ovisno o postavkama vašeg Facebook profila – može biti prikazana na vašem Facebook profilu. Ako ne želite da Facebook sprema te podatke, odjavite se s Facebooka prije nego što posjetite naše web stranice, ili izbrišite Facebook kolačiće.

Za više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja podataka, daljnjoj obradi i korištenju podataka od strane Facebooka, kao i o Vašim povezanim pravima i opcijama postavki za zaštitu Vaše privatnosti, pogledajte pravila o privatnosti tvrtke Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram: Na našim stranicama postoje dodaci društvene mreže Instagram. Instagram-ovi dodaci Vas prepoznaju npr. pri korištenju “Instagram kamere”. To su usluge Instagram-a, a u nastavku Vam nastojimo objasniti naše shvaćanje korištenja i upotrebe dodataka od strane Instagram-a, pri čemu ističemo da ne možemo odgovarati za eventualne Instagram-ove povrede ili propuste.

Ako posjetite našu web lokaciju s takvim dodatkom, Vaš web preglednik uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima tvrtke Instagram. Instagram šalje sadržaj dodataka izravno u Vaš web preglednik i uključi ga na web stranicu. Kroz ovu integraciju dodataka, Instagram prima informaciju da ste pristupili odgovarajućoj stranici našeg mrežnog odredišta, čak i ako nemate korisnički profil na Instagramu, ili ukoliko trenutno niste prijavljeni na Instagram. Ti se podaci (uključujući Vašu IP adresu) šalju izravno s Vašeg preglednika na poslužitelj Instagram-a u SAD-u i bivaju pohranjeni tamo. Ukoliko ste, međutim, prijavljeni na Instagram, Instagram može odmah dodijeliti Vašu posjetu našoj stranici ili klik na „Instagram”” gumb izravno na Vaš Instagram račun i ta se informacija također može prikazati Vašim Instagram kontaktima. Dodatne informacije o opsegu i upotrebi podataka Instagram-a i srodnim pravima potražite izravno na Instagram-u: https://help.instagram.com/155833707900388

Kako upravljamo osobnim podacima i koja prava imate u svezi osobnih podataka možete pročitati u našoj Politici upravljanja osobnim podacima.

Možete nas kontaktirati u svako doba i na bilo koji način:

GYMS4YOU d.o.o.

Radnička 39, 

HR – 10 000 Zagreb

OIB 75049241440

Tel. 00385 (0)1 78 88 891

E-mail: osobnipodaci@gyms4you.com

Web: www.gyms4you.com