Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

GYMS4YOU d.o.o. Radnička 39, Zagreb, OIB 75049241440  („GYMS4YOU“), kao Voditelj zbirke osobnih podataka, obavještava Vas da se Vaši osobni podaci dostavljaju sa web stranice www.gyms4you.com (dalje u tekstu „web stranice“) i da će biti obrađeni.

Prihvaćanjem ove Izjave smatra se da slobodno i izričito dajete privolu za prikupljanje i daljnju obradu Vaših osobnih podataka koje ustupate GYMS4YOU putem ovih web stranica u svrhu dostavljanja informacija, ponuda i promidžbenih materijala o proizvodima i/ili uslugama GYMS4YOU. Radi se o dobrovoljnom davanju podataka te ovu Izjavu niste dužni prihvatiti odnosno niste dužni unositi svoje osobne podatke u jednu od prijavnih formi/obrazaca dostupnih na ovim web stranicama.

GYMS4YOU će s Vašim osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka koju možete pročitati ovdje, sukladno PoliticiUporabi kolačića i sukladno drugim primjenjivim propisima Republike Hrvatske, a uvijek uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. GYMS4YOU štiti privatnost svojih korisnika i posjetitelja web stranica, čuva povjerljivost Vaših osobnih podataka te omogućava pristup i priopćavanje osobnih podataka samo onim svojim zaposlenicima kojima su isti potrebni radi provedbe njihovih poslovnih aktivnosti, a trećim osobama samo u slučajevima koji su dozvoljeni zakonima.

Napominjemo da možete u svako doba, u potpunosti ili djelomice, bez naknade i objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka. Opoziv privole možete podnijeti poštom na gore navedenu adresu ili e-mailom na adresu: osobnipodaci@gyms4you.com. Također, imate pravo dobiti uvid u svoje podatke koji se obrađuju te zatražiti ispravak, izmjenu ili dopunu podataka.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovu Izjavu.

Prihvaćanjem ove Izjave i ustupanjem Vaših osobnih podataka putem ovih web stranica potvrđujete da ste istu pročitali i razumjeli te dopuštate GYMS4YOU da obrađuje i koristi vaše osobne podatke za navedenu svrhu. Ovim putem izričito izjavljujete da imate više od 18 godina.

GYMS4YOU jamči za sigurnost svih Vaših podataka.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, GYMS4YOU društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Radnička cesta 39, Zagreb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080928102, osobni identifikacijski broj (OIB): 75049241440 (dalje u tekstu; „GYMS4YOU“) kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradio je Pravila privatnosti.

Ova Pravila privatnosti (dalje u tekstu: „Pravila privatnosti“) objašnjavaju kako GYMS4YOU prikuplja, koristi i upravlja Vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su GYMS4YOU dostupni korištenjem web stranice: https://gyms4you.com/.

Pravila privatnosti se temelje na sljedećim načelima obrade osobnih podataka:

 • načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse;
 • načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka;
 • načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka;
 • načelu ograničene pohrane;
 • načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka;
 • načelu odgovornosti;
 • načelu povjerenja i poštene obrade;
 • načelu oportunosti (svrhe obrade); i
 • načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.


Pravila privatnosti primjenjuju se na sve usluge koje nudi GYMS4YOU, pri čemu je cilj Pravila privatnosti na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti GYMS4YOU-u sa zahtjevom za izmjenom ili dopunom i/ili ažuriranjem (osobnih) podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

GYMS4YOU je posvećen zaštiti i poštivanju Vaše privatnosti. Pročitajte ova Pravila privatnosti pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako GYMS4YOU prikuplja Vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje GYMS4YOU prikuplja, GYMS4YOU je “voditelj obrade“, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

GYMS4YOU kao pružatelj usluga web stranice https://gyms4you.com/ zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako želite kontaktirati GYMS4YOU u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

GYMS4YOU d.o.o.
Radnička 39
10000 Zagreb
OIB: 75049241440

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati na e-mail: dpo@visioncompliance.eu.

Vaše osobne podatke GYMS4YOU prikuplja kada je to potrebno za ostvarivanje Vaših potrošačkih potreba ili za potrebe poslovanja GYMS4YOU:

 • prilikom upita o cijeni putem e-maila o proizvodima i uslugama kao i o akcijama, GYMS4YOU kao voditelj obrade od Vas će zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su e-mail adresa, ime i prezime;
 • prilikom upita za korištenje besplatnih konzultacija, GYMS4YOU kao voditelj obrade od Vas će zatražiti unos informacija o sebe kao što su e-mail adresa, ime i prezime, broj telefona, mjesto prebivališta/mjesto boravišta/mjesto odnosno grad u kojem želite iskoristiti pravo na besplatne konzultacije
 • situacije u kojima GYMS4YOU prikuplja druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu Vašeg računala te verziji aplikacije i Vašim jezičnim postavkama. GYMS4YOU može prikupljati informacije o klikovima i Vašem pristupu stranici https://gyms4you.com/ koje su Vam prikazane temeljem privole koju korisnik daje putem kolačića;
 • ako kupite proizvod ili uslugu GYMS4YOU-a, GYMS4YOU će, radi izvršenja ugovora, podatke o Vašem imenu, prezimenu i adresi dostave podijeliti s partnerima koji vrše usluge dostave;
 • kada kontaktirate službu za kupce odnosno korisnike GYMS4YOU-a i zatražite pomoć ili postavite neko pitanje kako bi ostvarili neko od Vaših prava zajamčenih važećim propisima;
 • kada se obratite GYMS4YOU putem društvenih mreža, GYMS4YOU prikuplja podatke koje ste ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahtjeva kao ime i prezime, e-mail adresa temeljem legitimnog interesa,
 • kada tražite povrat proizvoda ili želite jednostrani raskid sklopljenog ugovora GYMS4YOU prikuplja Vaše ime, prezime, adresu, podatke o računu i iznosu kupnje, sve ovisno o odabranom načinu plaćanja;
 • kada se učlanite u program GYMS4YOU odnosno sklopite ugovor u kojem ste odabrali mogućnost korištenja usluga Voditelja obrade za vrijeme rada recepcije, GYMS4YOU prikuplja Vaše osobne podatke: ime i prezime, OIB, telefonski broj, e-mail, datum rođenja, adresa prebivališta, temeljem sklopljenog ugovora odnosno pravne osnove ugovora između korisnika i Voditelja obrade u svrhu sigurnog ostvarivanja usluga za vrijeme rada recepcije
 • kada se učlanite u program GYMS4YOU odnosno sklopite ugovor u kojem ste odabrali mogućnost korištenja usluga Voditelja obrade za vrijeme rada recepcije, GYMS4YOU prikuplja Vaše osobne podatke: ime i prezime, OIB, telefonski broj, e-mail, datum rođenja, adresa prebivališta, podatak o statusu umirovljenika/ studenta temeljem sklopljenog ugovora odnosno pravne osnove ugovora između korisnika koji je student ili umirovljenik i Voditelja obrade u svrhu sigurnog ostvarivanja usluga za vrijeme rada recepcije kojom dobivate umirovljeničku ili studentsku članarinu
 • kada se učlanite u program GYMS4YOU odnosno sklopite ugovor u kojem ste odabrali mogućnost korištenja usluga Voditelja obrade za vrijeme rada recepcije, GYMS4YOU prikuplja Vaše osobne podatke: ime i prezime, OIB, telefonski broj, e-mail, datum rođenja, adresa prebivališta, zadnja 4 broja kartice, datum isteka kartice (ako korisnik ugovara RCP članarinu u svrhu omogućavanja automatske naplate) temeljem sklopljenog ugovora između korisnika i Voditelja obrade u svrhu sigurnog ostvarivanja usluga za vrijeme rada recepcije
 • kada se učlanite u program GYMS4YOU odnosno sklopite ugovor kojim ste odabrali mogućnost korištenja usluga Voditelja obrade non – stop, od 0 do 24 sata, 7 dana u tjednu, GYMS4YOU prikuplja Vaše osobne podatke: ime i prezime, OIB, telefonski broj, e-mail, datum rođenja, adresa prebivališta, temeljem sklopljenog ugovora između korisnika i Voditelja obrade u svrhu ostvarivanja usluga neometano i sigurno non-stop, svih 7 dana u tjednu, od 0 do 24 sata kojom dobivate umirovljeničku ili studentsku članarinu
 • kada se učlanite u program GYMS4YOU odnosno sklopite ugovor kojim ste odabrali mogućnost korištenja usluga Voditelja obrade non – stop, od 0 do 24 sata, 7 dana u tjednu, za vrijeme u kojem ne radi recepcija GYMS4YOU prikuplja Vaše osobne podatke: ime i prezime, OIB, telefonski broj, e-mail, datum rođenja, adresa prebivališta, podatak o statusu umirovljenika/ studenta, temeljem sklopljenog ugovora između korisnika i Voditelja obrade u svrhu ostvarivanja usluga neometano i sigurno non-stop, svih 7 dana u tjednu, od 0 do 24 sata
 • kada se učlanite u program GYMS4YOU odnosno sklopite ugovor kojim ste odabrali mogućnost korištenja usluga Voditelja obrade non – stop, od 0 do 24 sata, 7 dana u tjednu, za vrijeme u kojem ne radi recepcija GYMS4YOU prikuplja Vaše osobne podatke: ime i prezime, OIB, telefonski broj, e-mail, datum rođenja, adresa prebivališta, zadnja 4 broja kartice, datum isteka kartice (ako korisnik ugovara RCP članarinu u svrhu omogućavanja automatske naplate) temeljem sklopljenog ugovora između korisnika i Voditelja obrade u svrhu ostvarivanja usluga neometano i sigurno non-stop, svih 7 dana u tjednu, od 0 do 24 sata
 • kada se učlanite u program GYMS4YOU odnosno sklopite ugovor kojim ste odabrali mogućnost korištenja usluga Voditelja obrade non – stop, od 0 do 24 sata, 7 dana u tjednu, za vrijeme u kojem ne radi recepcija GYMS4YOU obrađuje Vaš otisak prsta, temeljem slobodno i izričito dane privole u svrhu ostvarivanja usluga neometano i sigurno non-stop, svih 7 dana u tjednu, od 0 do 24 sata. Otisak prsta pohranjen je isključivo na članskoj iskaznici koja korisniku služi za identifikaciju prilikom samostalnog korištenja usluga GYMS4YOU, 24 sata u tjednu, a radi pojedinačne identifikacije i sigurnog pristupa te postoji samo u jednom primjerku na članskoj iskaznici. Članska iskaznica je u posjedu korisnika nakon izdavanja. GYMS4YOU potvrđuje i jamči da ne pohranjuje ni u kojem obliku otisak prsta Korisnika u svojoj ili tuđoj bazi podataka. Više informacija o obradi podataka dobit ćete kod samog pružanja usluga. Ukoliko korisnik povuče izričitu slobodnom voljom danu privolu, korisnik će moći koristiti usluge Voditelja obrade i kupovati proizvode za vrijeme rada recepcije u kojem će isti u teretanu biti pušten od strane zaposlenika GYMS4YOU-a. GYMS4YOU ne zahtijeva vraćanje članske iskaznice korisnika na kojoj se nalazi osobni podatak.
 • kada dobivate informacije o pogodnostima i promotivne ponude dostavljane e-poštom (email newsletter), obradit ćemo Vaše osobne podatke: e-mail adresa temeljem slobodno i izričito dane privole u svrhu informiranja o pogodnostima, novim uslugama i promocijama
 • kada koristite uslugu probnog treninga, GYMS4YOU prikuplja Vaše osobne podatke: ime i prezime, broj telefona, e-mail, adresa prebivališta, OIB, na temelju izričite i slobodnom voljom dane privole u svrhu omogućavanja korištenja usluge probnog treninga
 • kada koristite jednokratnu uslugu korištenja treninga, GYMS4YOU prikuplja Vaše osobne podatke: ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, adresa prebivališta, OIB na temelju izričite i slobodnom voljom dane privole u svrhu korištenja jednokratne usluge korištenja treninga, korisnici navedenu uslugu plaćaju isključivo na recepciji gotovinom ili karticom, GYMS4YOU ne prikuplja podatke s bankovne kartice
 • kada koristite GYMS4YOU usluge korištenja fitness teretana odnosno sklopite ugovor s GYMS4YOU, GYMS4YOU prikuplja Vaše osobne podatke odnosno Vašu fotografiju, GYMS4YOU prikuplja navedeni podatak temeljem pravne osnove dokazanog legitimnog interesa u svrhu osiguravanja neometanog i sigurnog korištenja usluge Voditelja obrade u svim fitness centrima u Republici Hrvatskoj kako bi se spriječila zloupotreba članskih iskaznica korisnika odnosno omogućilo identificiranje korisnika usluge
 • kada postavite bilo kakav upit GYMS4YOU će obraditi Vaše kontakte i/ili druge podatke koje dostavljate prilikom slanja upita temeljem predugovornih radnji
 

GYMS4YOU Vaše osobne podatke obrađuje iz razloga što su određena postupanja propisana zakonom, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora ili temeljem  legitimnih interesa. Navedeno vrijedi osim u slučaju kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Ukoliko GYMS4YOU osobne podatke ne može obrađivati temeljem navedenih pravnih osnova, zatražit će Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. O povlačenju privole potrebno je obavijestiti voditelja obrade na e-mail: dpo@visioncompliance.eu ili poštom na adresu GYMS4YOU d.o.o., Radnička 39, 10000 Zagreb. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade podataka koji su obrađeni na temelju privole u razdoblju koje je prethodilo njezino povlačenje.

GYMS4YOU Vaše osobne podatke obrađuje u svrhu pružanja informacija o ponudama proizvoda i usluga, novostima, događanjima i promocijama, vršenja ugovorenih usluga, video nadzora, vođenja kadrovskih evidencija i računovodstvenih informacija uz zaposlenike, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, stvaranja baze podataka o kupcima te unapređenja usluga. U svim mailovima postoji mogućnost odjave s liste primatelja.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja

GYMS4YOU u trenutku plaćanja na stranici  https://gyms4you.com/ kao uvjet plaćanja proizvoda i usluga kreditnim ili debitnim karticama traži od kupca podatke za aktivaciju procesa plaćanja. Prilikom plaćanja putem ugovorenih pružatelja usluge procesuiranja i naplate (kreditnih ili debitnih) kartica, ugovornih partnera GYMS4YOU kao Izvršitelja obrade ili Samostalnih voditelja obrade osobnih podataka, doći će do dijeljenja Vaših podataka. Ako vršite plaćanje usluge putem kreditnih i debitnih kartica VISA, MAESTRO i MASTERCARD, voditelj obrade osobnih podataka podijeliti će vaše osobne podatke s društvom PAYU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Republika Poljska.

U gore navedenu svrhu vaši osobni podaci kao kupca (npr. ime i prezime kupca, adresa kupca, podaci s kartice kupca) su pohranjeni kod pružatelja usluga procesuiranja i naplate Visa, Maestro, MasterCard, koji te podatke pohranjuje u skladu s najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesuiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „Nastavi“.

Obrada podataka prilikom vršenja plaćanja je nužna kako bi se izvršile sve radnje koje prethode kupnji odnosno sklapanju ugovora s voditeljem obrade. Kada je riječ o pravnoj osnovi obrade podataka (vezano uz pojedine vrste plaćanja odnosno pravne osobe koje pružaju spomenute usluge) podaci o plaćanju poput imena, prezimena, šifre, iznosa, broja računa ili drugih transakcijskih kodova dijele se s kartičnom kućom, bankom odnosno trećom stranom putem koje se plaćanje vrši, a sve na zahtjev ispitanika koji samostalno odabire način plaćanja.

GYMS4YOU upozorava kupce da brinu o podacima navedenim na kartici kako ti podaci ne bi bili dostupni trećim osobama te kako ne bi bili zlouporabljeni.

Prema Vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti GYMS4YOU i/ili  pouzdani partneri.

Tipične kategorije podataka koje GYMS4YOU prikuplja od korisnika su sljedeće: ime i prezime, adresa radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga, e-mail, kontakt broj, fotografije s događaja, IP adresa, fotografija.

GYMS4YOU prikuplja i osobne podatke kandidata za posao te ostale podatke koje korisnici razmijene sa GYMS4YOU-om.

Vaše osobne podatke GYMS4YOU prikuplja radi:

 • slanja obavijesti o događajima, ponudama, korisnim informacijama i alatima;
 • vršenja ugovorenih usluga;
 • video nadzora;
 • vođenja kadrovskih evidencija i računovodstvenih informacija vezanih uz zaposlenike;
 • za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, stvaranja baze podataka o kupcima
 • unapređenja usluga kao što je primjerice slanje podsjetnika i poziva na trening
 • slanje obavijesti o događajima, ponudama, korisnim informacijama i alatima
 • kako bi osigurali korisnicima koji su odabrali uslugu korištenja teretana non – stop, od 0 do 24 sata, 7 dana u tjednu za vrijeme u kojem ne radi recepcija efikasan, brz i jednostavan pristup svim fitnes centrima (teretanama) u Republici Hrvatskoj;
 • kako bi mogli identificirati Korisnika koji ne poštuje Pravila korištenja fitnes centara;
 • kako bi pratili ispunjavanje ugovornih obveza Korisnika;
 • kako bi podsjetili Korisnike na ispunjenje ugovornih obveza u slučaju kašnjenja;
 • ispunjavanje zakonskih zahtjeva (npr. izdavanje računa);


Ako nam date suglasnost označavanjem praznog polja kvačicom korisnicima koji su odabrali uslugu korištenja teretana od 0 do 24 sata, 7 dana u tjednu za vrijeme u kojem ne radi recepcija, Vaše osobne podatke koristit ćemo u svrhu osiguravanja neometanog i sigurnog korištenja usluga. Pravni temelj za ovakvu obradu osobnih podataka je Vaša privola.

Osobne podatke GYMS4YOU dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano ili na temelju privole korisnika.

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od GYMS4YOU zatražiti sljedeće:

da Vam omogući pristup Vašim osobnim podacima;

Imate pravo dobiti od GYMS4YOU-a potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci te, ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije osobnih podataka o kojima je riječ, primatelje ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuvjetno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za daljnje kopije koje biste zatražili, GYMS4YOU može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

zatražiti ispravak Vaših pogrešnih podataka;

Imate pravo ishoditi od GYMS4YOU-a ispravljanje Vaših netočnih osobnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka;

Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi  brisanje Vaših osobnih podataka i GYMS4YOU je obvezan izbrisati takve osobne podatke.

Ukoliko Vaše osobne podatke GYMS4YOU treba za obavljanje neke ugovorne obveze prema Vama, GYMS4YOU bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza.

Također, ukoliko su Vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), Vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

ograničavanje pristupa Vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti;

Pod određenim uvjetima, imate pravo ishoditi od GYMS4YOU-a ograničenje obrade Vaših osobnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

podnijeti prigovor na način kako GYMS4YOU  koristi Vaše podatke;

Pod određenim uvjetima, imate pravo na prigovor u bilo kojem trenutku na obradu Vaših osobnih podataka, iz razloga koji se odnose na Vašu konkretnu situaciju ili kada se osobni podaci obrađuju u cilju izravnog marketinga te možete tražiti od GYMS4YOU-a da više ne obrađuje Vaše osobne podatke.

zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava);

Pod određenim uvjetima, imate pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na Vas, koje ste pružili u strukturiranom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez ometanja GYMS4YOU-a.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte GYMS4YOU na e-mail: dpo@visioncompliance.eu ili na adresu Radnička 39, 10000 Zagreb.

Ukoliko smatrate da se Vaša prava ne poštuju imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

GYMS4YOU će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem može pristupiti samo ovlaštena osoba GYMS4YOU-a.

Prikupljeni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe.  Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnim na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

GYMS4YOU će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuju GYMS4YOU na čuvanje podataka.

U slučaju da ste dali privolu (primjerice, odabrali određenu kategoriju kolačića na korištenje), Vaše osobne podatke GYMS4YOU će obrađivati do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa, GYMS4YOU Vaše osobne podatke neće obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće: ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.

Zaštita privatnosti  je važna, stoga GYMS4YOU nikada neće dijeliti Vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O dijeljenju i prijenosu podataka GYMS4YOU će Vas uvijek  obavijestiti.

Navedene podatke GYMS4YOU može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i samog GYMS4YOU-a, sprječavanja eventualnih zlouporaba podataka, kao i davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu sa smjernicama i isključivo u svrhu koju je GYMS4YOU strogo odredio. Također, GYMS4YOU ih obvezuje da adekvatno zaštitite Vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.

GYMS4YOU neće razotkriti osobne podatke trećim osobama, osim osobama iz njegove grupe trgovačkih društava.

Vaše osobne podatke dijelimo s IT sektorom zaduženom za softver, konzultantima i IT stručnjacima.

GYMS4YOU neće zadržati Vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, osim u slučajevima kada je zakonom propisan rok čuvanja podataka (primjerice, podatke vezane uz jednostrani raskid ugovora i prigovore potrošača GYMS4YOU će čuvati  1 godinu, podatke vezane uz ostvarivanje Vaših prava za zaštitu privatnosti čuvat će trajno, dok će podatke o računima čuvati 11 godina).Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka.

Vaše osobne podatke GYMS4YOU obrađuje kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, slanja obavijesti o događanjima, ponudama, korisnim informacijama i alatima, vođenja kadrovskih evidencija i računovodstvenih informacija vezanih uz zaposlenike, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, stvaranja baze podataka o kupcima, unapređenja usluga.

Osobne podatke GYMS4YOU dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni. Ukoliko se Vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bit ćete obaviješteni prije provođenja takve (nove) obrade.

GYMS4YOU u svojim poslovnicama koristi sustav videonadzora. Na ulazu u perimetar snimanja kao voditelj obrade GYMS4YOU će vas obavijestiti o snimanju. Sustavom video nadzora obrađuju se podaci kao što je vaša fizionomija, kretanje, boja kose, boja očiju. Sustav video nadzora koristi se radi zaštite imovine i sigurnosti kako radnika tako i drugih koji posjećuju naše poslovnice, a snimke se čuvaju u maksimalnom trajanju od maksimalno 6 mjeseci. Pravni osnov obrade u odnosu na posjetitelje je legitiman interes, dok je u odnosu na radnike izvršenje obveza koje proizlaze iz propisa o zaštiti na radu.

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, GYMS4YOU koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići“.

Kolačići su male datoteke koje se šalju na Vaše računalo te im GYMS4YOU može kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati stranice GYMS4YOU-a. Kolačići pokazuju ono što zanima Vas i druge posjetitelje web stranice, što GYMS4YOU-u pomaže da ju poboljša.

GYMS4YOU kolačiće upotrebljava kako bi personalizirao sadržaj i oglase, omogućio značajke društvenih medija i analizirao promet. Isto tako, podatke o Vašoj upotrebi web-lokacije GYMS4YOU dijeli s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge.

U bilo kojem trenutku možete promijeniti ili povući vaš pristanak na Izjavu o kolačićima na  internetskim stranicama. Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačića.

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje GYMS4YOU prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice https://gyms4you.com/ imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

GYMS4YOU nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

GYMS4YOU prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Instagram, YouTube, TikTok i LinkedIn. GYMS4YOU odnosno odgovorne osobe imenovane od strane GYMS4YOU-a imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, GYMS4YOU ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

GYMS4YOU koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, Instagram-a, YouTube-a, TikTok-a i LinkedIn-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste Vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE
https://www.facebook.com/policy.php


INSTAGRAM ONLINE
https://help.instagram.com/519522125107875


YOUTUBE ONLINE
https://policies.google.com/privacy?hl=hr


TIK TOK
https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/en


LINKEDIN
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, Instagram-a, YouTube-a, TikTok-a i/ili LinkedIn-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.


ZA INSTAGRAM:

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska 

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.


ZA YOUTUBE:

Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za YouTube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.


ZA TIK TOK:

TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu  podataka:
https://www.tiktok.com/legal/report/DPO

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Tik Tok-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.


ZA LINKEDIN:

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Pl, Dublin

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu LinkedIn-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

GYMS4YOU zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.