Book your place in group training

[Ažuriranje 1.2.2019.]
* Obavještavamo sve članove da je društvo Gyms4you d.o.o.izmijenilo svoje Opće uvjete, a koje izmjene stupaju na snagu protekom osam dana od objave (izmjene su napravljene u članku 6. i 7.).

Article 1.

Ovim Općim uvjetima poslovanja GYMS4YOU d.o.o. (dalje: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između GYMS4YOU kao pružatelja usluge i osoba koje koriste usluge GYMS4YOU (dalje: Korisnik).

Article 2.

GYMS4YOU provides the service of recreational sport in modern fitness centres on the Croatian territory, and that the service is provided around the clock, 7 days a week, 0-24 hours.

Korisnik sklapanjem ugovora stječe pravo korištenja usluga u svim fitness centrima društva GYMS4YOU.

Article 3.

The User can be private or legal person.

At the time of signing the Agreement User agrees to present to the authorized person of GYMS4YOU their identity documents and agrees with taking a copy of the same.

User agrees when signing the Agreement to present to the authorized person of GYMS4YOU their e-mail address, whose validity is confirmed by the response to the e-mail sent by GYMS4YOU.

In the event that a private or legal person refuses to present their ID and a valid e-mail address GYMS4YOU may refuse to make the Agreement.

Article 4.

User is obliged to inform GYMS4YOU in writing of any change of identification data or e-mail address immediately, and no later than 7 (seven) days from the date of such changes.

Ukoliko Korisnik ne izvrši svoju obvezu iz prethodnog stavka smatrat će se da je dostava valjano izvršena ako je ista upućena na posljednju adresu iz identifikacijske isprave ili e-mail adresu Korisnika. Navedeno se odnosi i na račune i opomene za plaćanje ukoliko će GYMS4YOU iste upućivati.

Article 5.

The prices of services and fees of GYMS4YOU were established with price list which is effective at the time of signing the Agreement.

Važeće cijene u trenutku sklapanja ugovora objavljene su na recepciji fitness centara i web stranici GYMS4YOU.

GYMS4YOU je ovlašten mijenjati cjenik te se obvezuje objaviti ga i učiniti dostupnim na uobičajen i pristupačan način.

U slučaju izmjene Cjenika GYMS4YOU je obvezan obavijestiti Korisnike, pisanim ili elektroničkim putem, o predloženim izmjenama i pravu na raskid ugovornog odnosa u skladu s ovim Općim uvjetima. GYMS4YOU može primijeniti izmjene na postojeće Korisnike najranije 30 dana od dana objave istih, osim izmjena koje su u korist Korisnika, a koje se primjenjuju bez odgode.

Article 6.

Korisnik može podmiriti naknadu GYMS4YOU gotovinskom uplatom na recepciji, plaćanjem putem virmana te kreditnim i debitnim karticama VISA, MAESTRO i MASTERCARD.

GYMS4YOU sustav koristi Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritmom za zaštitu svih podataka koji se unose prilikom kupnje kreditnim i debitnim karticama VISA, MAESTRO i MASTERCARD.

Korisnik koji je sklopio ugovor s GYMS4YOU u trajanju od 6 mjeseci uz povlaštenu cijenu, uslugu može podmiriti isključivo kreditnim i debitnim karticama VISA, MAESTRO i MASTERCARD putem PAYU sustava na recepciji GYMS4YOU.

Plaćanje kreditnim karticama izvršava se putem društva PAYU S.A., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Republika Poljska, tel. +48 61 628 45 05, e-mail: help@payu.pl. Sukladno Zakonu o platnom prometu, društvo PAYU registrirano je pri Registru institucija za platni promet Republike Poljske pod brojem IP1/2012, a superviziju poslovanja provodi Poljska Agencija za nadzor financijskih usluga te se nalazi u registru pružatelja usluga platnog prometa iz drugih država članica Europske unije pri Hrvatskoj narodnoj banci.

Article 7.

Korisnik koji vrši plaćanje kreditnim i debitnim karticama VISA, MAESTRO i MASTERCARD ugovara buduće izvršenje platnih transakcija (svakog prvog u mjesecu) putem iste kreditne i debitne kartice (recurring payment) te će primiti obavijesti o naplati, putem svog korisničkog profila koji se nalazi na GYMS4YOU Internet stranici, odmah nakon što je svaka pojedinačna transakcija provedena.

Ukoliko Korisnik plaća uslugu virmanom GYMS4YOU će prvog u mjesecu ispostaviti račun Korisniku, putem e-maila, za tekući mjesec. Račun dospijeva na naplatu u roku od 7 (sedam) dana od dana izdavanja.

Korisnik može istaknuti prigovor na ispostavljeni račun u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka računa. Ukoliko Korisnik ne istakne prigovor na račun smatra se da je Korisnik prihvatio račun u cijelosti.

If credit or debit card payments can not be made in the 1st (first) of the month and in the next three days, GYMS4YOU will issue the invoice in the 5th (fifth) of the month, which will be billed immediately upon issuance.

In the event that the User withdraws an agreement to pay with credit card or credit card payments can not be carried out repeatedly, they will continue to pay for the remaining duration of the contract, thereby losing the right to a preferential price of the service for card payments.

For the User's delay in payment of due claims, GYMS4YOU has the right to calculate legal default interest, which the User is obliged to pay.

GYMS4YOU is authorized, with prior written notice to the User, to transfer the claim against the User to creditor banks as well as to authorized debt collection agencies.

Article 8.

The User who signed the Agreement with GYMS4YOU on period of 6 (six) or 12 (twelve) months is authorized to transfer its user rights and obligations under the Agreement to a third party.

The third person accepts the rights and obligations of the User by concluding the Annex to the contract and will fulfil its obligations referred in Article 3 (three) of these General Terms and Conditions.

The User is required to pay the fee upon transfer for the transfer of the contractual relationship to a third party, in accordance with the valid price list at the time of transfer.

Article 9.

Korisnik ima pravo, tijekom trajanja ugovornog odnosa sklopljenog na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) ili 12 (dvanaest) mjeseci, staviti u mirovanje prava i obveze iz ugovora, na period od 1 (jednog) kalendarskog mjeseca. Korisnik se obvezuje podmiriti naknadu za mirovanje ugovora u skladu s važećim cjenikom u trenutku prijenosa. Za vrijeme mirovanja Korisnik ne plaća mjesečnu povlaštenu cijenu.

In case that the User uses the right from the previous paragraph, the contractual obligations shall be extended for the freezing period.

Article 10.

GYMS4YOU has the right to limit the use of services to the User, for the following cases:

nepodmirenja potraživanja GYMS4YOU po dospijeću računa
nepridržavanja Pravila korištenja GYMS4YOU teretana

Article 11.

Ugovor sklopljen na određeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) ili 12 (dvanaest) mjeseci prestaje istekom vremena na koje je sklopljen.

If, after the expiration of the period for which the Agreement was concluded, the Agreement is automatically renewed, User has the right to cancel such a contract.

Agreement relationship can be cancelled for the reasons stated in the valid law or the bylaws.

GYMS4YOU has the right to terminate the contract with the User in the event that the User repeatedly does not comply with the Rules of Use of GYMS4YOU gyms even after warning from GYMS4YOU or does not fulfil his obligations.

Cancellation of the Agreement by GYMS4YOU in accordance with the previous paragraph is effective immediately, the User is not entitled to compensation and is obliged to pay its obligations to GYMS4YOU by the end of the contractual relationship.

In the event that the User terminates the contract, he is obliged to pay the total amount of all remaining monthly fees for the rest of the period of the mandatory duration of the Contract or a fee in the amount of the discount on the service he has received for all past months.

Otkazni rok u slučaju raskida ili otkaza ugovora traje 30 (trideset) dana, a počinje teći od 1. (prvog) dana mjeseca koji slijedi nakon mjeseca u kojem je isti iskazan.

The User can cancel the Agreement by personal visit at any GYMS4YOU gym with an ID and signing the cancellation form.

Article 12.

These Terms and Conditions will be posted on the GYMS4YOU website, notice board and will be available in all GYMS4YOU fitness centres.

The same can apply to all Users who are under the Agreement, before the effective date hereof, if more favourable to members.

GYMS4YOU će objaviti i učiniti dostupnim sve izmjene i dopune ovih Općih uvjeta u skladu s prethodnim stavkom.

These Terms and Conditions shall be effective within 8 (eight) days from the date of publication in accordance with this article.

[Ažuriranje 30.10.2019.]
* Obavještavamo sve članove da je društvo Gyms4you d.o.o.izmijenilo svoja Pravila korištenja, a izmjene stupaju na snagu od 30.10.2019.

-Članu nije dopušteno dozvoliti drugoj osobi da se koristi članskom iskaznicom GYMS4YOU niti u teretani niti izvan nje. Ako netko ima problema s članskom iskaznicom izvan radnog vremena recepcije kluba može nazvati broj za hitne situacije. Ni u kojem slučaju članovima nije dozvoljeno uvođenje ili izvođenje drugih osoba te isto može rezultirati blokadom članstva sukladno članku 24.

-Članska iskaznica je osobna, neprenosiva i povezana s otiskom prsta svakog člana i njegovom fotografijom. U slučaju gubitka iskaznice izrada nove plaća se 50,00 kuna (6,64€).

-Član odgovara za ažurnost osobnih podataka i točnu adresu i osobne kontakte. Smatra se da su važeći oni podaci koje je član zadnje dao.

-Teretana se može koristiti samo za vježbanje.

-Radi osobne sigurnosti članova i sprječavanja bilo kakvih nezakonitih ili ilegalnih djelatnosti, članovi su dužni uvijek imati člansku iskaznicu uz sebe kako bi je u svakom trenutku mogli predočiti zaštitarskoj ili čuvarskoj službi.

-Vježbanje u teretani članovi obavljaju na svoju odgovornost. GYMS4YOU ne odgovara za zdravstveno stanje članova.

-Nalog ili opomenu osoblja kluba treba poslušati i to ne može biti predmet raspravljanja.

-GYMS4YOU nije odgovoran za dragocjenosti članova kluba niti onda kada su zaključani u ormarima.

-Ormari nisu osobni i treba ih isprazniti nakon upotrebe. Ako se to ne učini, lokoti će biti uklonjeni i neće se zamijenjeni novim. GYMS4YOU ne odgovara za stvari koje se čuvaju u ormarima.

-Uvijek je potrebno iskazivati poštovanje i obazrivost prema drugim članovima i susjedima koji koriste prostore uz teretanu.

-Nakon korištenja, utege treba uvijek vratiti na mjesto s kojih su uzeti.

-Ne smije se vikati ili vrištati u teretani.

-Ne smiju se bacati utezi ili nepravilno rukovati opremom.

-U teretani se može koristiti samo čista zatvorena obuća za dvoransko vježbanje koju član donese sa sobom, a to nipošto ne može biti ista obuća u kojoj je član došao iz vana. Iznimno kada se radi istezanje i „mrtvo dizanje utega“, članovi mogu biti u čarapama za vrijeme izvođenja.

-Nakon korištenja treba dezinficirati i osušiti sprave koje se koristi.

-Ako želite slušati drugu glazbu osim one koja se pušta u teretani preporučujemo korištenje slušalica.

-Nije dopušteno snimati niti fotografirati druge članove bez njihovog dopuštenja.

-Liječničkom potvrdom dijagnosticirana bolest ili trudnoća omogućava članovima da zamrznu članstvo.

-Strogo je zabranjeno unošenje alkohola, droge i dopinga u teretanu i pušenje u prostorijama teretane. Korisnici koji koriste teretanu pod utjecajem alkohola, droge ili dopinga bit će odstranjeni iz teretane.

-Osobnim trenerima nije dozvoljeno koristiti prostore teretane bez dogovora s upravom teretane. Nije dozvoljena ni jedna vrsta reklamiranja u prostorijama teretane.

-Dobna granica za članstvo je 16 godina. Osobama ispod te dobi nije dozvoljeno trenirati niti boraviti u teretani.

-Radno vrijeme teretane potrebno je poštovati. Radno vrijeme objavljuje se na recepciji teretane i na WEB stranicama Gyms4you

-Ako se utvrdi da je član u korištenju teretane bio nasilan ili da je nekome prijetio bit će trenutno izbačen i isključen iz članstva.

-Ako član prekrši bilo koje od navedenih pravila, GYMS4YOU može u bilo kojem trenutku prekinuti ovaj ugovor s trenutnim učinkom i bez ikakve obveze na naknadu štete.